عکس های سلفی‌ و عجیب عکاس کُره ای
کد خبر: ۱۰۹۴

عکس های سلفی‌ و عجیب عکاس کُره ای

یک عکاس کره ای با قرار گرفتن در مقابل آینه در شکل های مختلف، عکس های سلفی عجیب و غریبی از خود گرفته است. او می گوید هر یک از این عکس ها توصیف کننده یکی از ابعاد شخصیتی وی هستند.
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۰ - ۰۹ آذر ۱۳۹۳
بهترین ها:

عکس های سلفی‌ و عجیب عکاس کُره ای


عکس های سلفی‌ و عجیب عکاس کُره ای


عکس های سلفی‌ و عجیب عکاس کُره ای


عکس های سلفی‌ و عجیب عکاس کُره ای


عکس های سلفی‌ و عجیب عکاس کُره ای


عکس های سلفی‌ و عجیب عکاس کُره ای


عکس های سلفی‌ و عجیب عکاس کُره ای


عکس های سلفی‌ و عجیب عکاس کُره ای


منبع: مهر