قتل برسر هيچ
بودجه ۱۴۰۱ لایحه بودجه 1401 بورس تهران بورس ارز ترجیحی ارز 4200 تومانی ارز بازار ارز نرخ ارز مبارزه با قاچاق
کد خبر: ۱۴۱۱

قتل برسر هيچ

تاریخ انتشار: ۱۴:۳۱ - ۲۷ آذر ۱۳۹۳
بهترین‌ها: پسر جواني كه متهم است پنج سال قبل مرتكب قتل شده اتهام خودش را انكار كرد. متهم 25 ساله كه هومن نام دارد ادعا مي‌كند مقتول با ضربه چاقوي كس ديگري كشته شده است.

 ابتداي جلسه كه روز گذشته در شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد، نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و گفت حادثه آذرماه سال 88 اتفاق افتاد. بررسي‌ها نشان داد كه متهم و مقتول از ساعتي قبل از حادثه با هم درگيري داشتند.

ماموران پليس بعد از بازداشت متهم چاقويي در محل كارش پيدا كردند كه نمونه خون مقتول روي آن كشف شد.

شاهدان هم وقتي تحقيق شدند تاييد كردند كه هومن چاقو در دست داشته و درگير شده بود.

نماينده دادستان تهران گفت مدارك موجود در پرونده نشان مي‌دهد كه هومن گناهكار است و برايش درخواست صدور مجازات قانوني دارم.

سپس اولياي دم گفتند كه خواسته‌ شان قصاص متهم است. هومن وقتي در جايگاه قرار گرفت اتهام قتل عمد را انكار كرد و گفت قبول دارم كه دعوا حضور داشتم اما من به مقتول ضربه نزدم. شايد او با ضربه كس ديگري كشته شده باشد.

او در شرح حادثه گفت: عصر بود كه در مغازه را باز كردم و منتظر آمدن بردارم شدم. او ساعتي بعد امد و من براي انجام كاري مغازه را ترك كردم. وقتي برگشتم ديدم كه ناصر داخل مغازه‌ است. برادرم گفت براي چه پشت سر ناصر حرف زده‌اي؟ گفتم من حرف نزده‌ام. ناصر گفت اگر پشت سر من حرف نزده‌اي اما مي‌دانم كه پشت سر دوستم كه علي است حرف زده‌اي؟ گفتم اين كار را هم نكرده‌ام. ناصر گفت اگر دوباره پشت سر من حرف بزني تو را مي‌زنم. بعد مغازه‌ را ترك كرد. برادرم دوباره من را سرزنش كرد. لحظاتي بعد به مغازه ساندويچي رفتم تا غذا بخورم. ناصر هم آن‌جا بود. گفتم كه چرا اين حرف را به برادرم زدي؟ ناگهان به من حمله كرد. من هم به سرعت از آن‌جا فرار كردم. در راه به دوستم محمد زنگ زدم و گفتم تو پشت سر علي حرف‌ زده‌اي؟ بعد هم ماجرا را برايش توضيح دادم. گفت همان جا بمان تا بيايم. كمي بعد آمد. چاقويي به من داد و گفت شايد لازمم بشود. من هم گرفتم. منتظر مانديم تا ناصر و دوستانش برسند اما نيامدند. به خانه مان كه رفتم متوجه شدم كه چاقوي محمد را به او نداده‌ام. اگر برادرم چاقو را همراهم مي‌ديد من را دعوا مي‌كرد. همان لحظه از داخل كوچه صداي دعوا شنيدم. فرياد مي‌زدند بيا بيرون. برادرانم سعي مي‌كردند كه مهاجمان را آرام كنند. وقتي فضا آرام شد از خانه بيرون رفتم كه ناگهان چند نفر حمله كردند. فرار كردم اما زمين خوردم. يك نفر با چوب ضربه اي زد و درگيري شد. چاقو را در هوا چرخاندم. شايد ضربه‌اي به بازوي ناصر خورده باشد. بعد برادرهايم آمدند و درگيري تمام شد. بعد با محمد تماس گرفتم. او هم در دعوا بود. خواستم حال ناصر را بپرسم اما گفت در اين باره با كسي حرف نزنم.همان شب هم من را بازداشت كردند. چون چاقوي خون آلود را در مغازه‌ام پيدا كردند به عنوان قاتل بازداشت شدم. متهم گفت شايد ضربه اي كه منجر به قتل شده را دوستان مقتول و يا ناصر زده باشد.

 پزشكي قانوني يك بار اعلام كرده كه ضربه ورودي به شكم بوده و بار ديگر اعلام شده است كه ضربه به كمر مقتول برخورد كرده است. پس از آن چند نفر كه شاهد ماجرا بودند در جايگاه حاضر شدند و ماجرا را توضيح دادند. بعد از ختم جلسه هیات قضات برای صدور رای دادگاه وارد شور شدند.


منبع: جوان