خواص باورنکردنی خوراکی ها از منظر روایات (4)
کد خبر: ۱۷۶۸۴
اگر خواهان بدنی سالم هستید بخوانید

خواص باورنکردنی خوراکی ها از منظر روایات (4)

امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((خوردن هويج ، براى كليه مفيد و مقوى جنسى است .))
تاریخ انتشار: ۰۸:۱۰ - ۱۲ آبان ۱۳۹۵
بهترین ها:

خواص باورنکردنی خوراکی ها از منظر روایات (4)

درمان با هويج
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((خوردن هويج ، براى كليه مفيد و مقوى جنسى است .))

همچنين مى فرمايد: ((هويج براى قلنج و بواسير نافع مى باشد و نيز براى جماع مفيد است (868).))

خواص باورنکردنی خوراکی ها از منظر روایات (4)

درمان با شلغم
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((هيچ كس نيست ، مگر آن كه در او ريشه جذام باشد، پس آن را با شلغم ذوب كنيد(869).))

همچنين شلغم ، قوه بينايى را زياد و غرايز جنسى را تقويت و ادرار را نيز زياد مى كند(870).

خواص باورنکردنی خوراکی ها از منظر روایات (4)
درمان با بادنجان
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((بادنجان زياد بخوريد؛ چرا كه براى طبيعت سودائى ، بسيار نافع است .))

ايشان فرمودند: ((بادنجان سرخ شده و بورانى را بخوريد؛ چرا كه از بيمارى جذام جلوگيرى مى كند و درمان است .))

در جايى ديگر فرمودند: ((بادنجان را زياد بخوريد، آن هم هنگام بارور شدن درخت خرما، چرا كه درمان كننده هر دردى است : چهره را بشاش و نورانى ، رگها را نرم و قدرت جماع را نيز زياد مى سازد(871).))

خواص باورنکردنی خوراکی ها از منظر روایات (4)

درمان با پياز و سير
ايشان فرمودند: ((پياز، نفس دهان را خوشبو مى كند و غم را مى زدايد و نيروى جنسى را تقويت مى كند.))

ايشان فرمودند: ((پياز، بيمارى و ناخوشى را از بين مى برد، رگها را قوى مى گرداند، قدرت پاها را بالا مى برد، نيروى جنسى را افزايش مى دهد و تب بر است .))

حضرت (عليه السلام ) در جايى ديگر مى فرمايد: ((پياز بخوريد، كه در آن سه خصلت است : دهان را خوشبو مى كند، لثه را محكم مى گرداند، قوه باه را زياد مى كند و پوست صورت را شفاف مى سازد.))

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: ((اگر وارد شهر جديدى شديد، از پياز آن شهر بخوريد كه از بيمارى وبا، مصون خواهيد شد.))

از امام صادق (عليه السلام ) راجع به منافع سير، پياز و تره سؤ ال شد، فرمود: ((خوب است خام خورده شوند.))

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: ((سير بخوريد، و خود را با آن درمان سازيد، چرا كه درمان كننده هفتاد بيمارى است .))

خواص باورنکردنی خوراکی ها از منظر روایات (4)

درمان با سياهدانه
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((در سياهدانه ، شفاى هر بيمارى است ، اما از آن براى تب ، سردرد، ورم چشم و درد معده و هر دردى استفاده مى كنيم و به وسيله آن از خدا شفا مى گيريم .))

درمان با گوشت كبوتر
امام محمد باقر (عليه السلام ) فرمود: ((گوشت كبوتر، گوشت بابركتى است . آن را به آدم مبتلا به يرقان ، بخورانيد و بريان كنيد(872).))


خواص باورنکردنی خوراکی ها از منظر روایات (4)
درمان با خرما
پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: ((خرما را ناشتا بخوريد كه كرمهاى شكم را مى كشد(873).))

امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((زنانتان را در حاملگى خرما بدهيد، تا فرزندانتان زيبا شوند(874).))

خرما را ناشتا بخوريد كه كرمهاى شكم را مى كشد


خواص باورنکردنی خوراکی ها از منظر روایات (4)
درمان با گوشت بره
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((هر كس دچار ضعف قلب و بدن است ، بايد گوشت بره با شير بخورد.))

درمان با كشمش
پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: ((بر شما باد به كشمش ! كه سودا را برطرف مى كند و بلغم را مى خورد و تن را سالم و اخلاق را نيكو مى كند و اعصاب را قوى كرده و ضعف و بيمارى را از بين مى برد.))

خواص باورنکردنی خوراکی ها از منظر روایات (4)
درمان با سنجد
امام صادق (عليه السلام ) فرمود: ((سنجد، گوشت آن گوشت ، پوستش ‍ پوست و هسته اش استخوان را مى روياند. با اين حال ، كليه ها را گرم و معده را شستشو و پاكيزه ميگرداند و نگهدار انسان از بواسير و قطره ، قطره آمدن بول است . ساقها را نيرومند و عرق جزام را ريشه كن مينمايد(875).))

منبع : کتاب چهل حدیث در باب خوراکی ها