تصاویری از تسخیر سفارت آمریکا
کد خبر: ۳۳۰۴

تصاویری از تسخیر سفارت آمریکا

تاریخ انتشار: ۲۳:۱۲ - ۱۸ بهمن ۱۳۹۳
بهترین‌ها: 


تصاویری از تسخیر سفارت آمریکا

تصاویری از تسخیر سفارت آمریکا

تصاویری از تسخیر سفارت آمریکا

تصاویری از تسخیر سفارت آمریکا

تصاویری از تسخیر سفارت آمریکا

تصاویری از تسخیر سفارت آمریکا

منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی